BESKYTTELSE AV DITT PERSONVERN


Raveti Casino er et sosialt kasino. Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende databehandling av Raveti Social Online Casino. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger på dette nettstedet.


DATAANSVAR OG KONTAKTINFORMASJON


Raveti Casino er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi får fra deg. Kontaktinformasjonen vår er følgende: info@raveti.com Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personlige data. Raveti Casino er basert i USA og handler under amerikansk lov. Denne personvernerklæringen er opprinnelig skrevet på engelsk. Hvis noen oversatte versjoner av denne personvernregelen er i konflikt med den originale engelske versjonen, gjelder den engelske versjonen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Datenschutz-Bestimmungen, og slike endringer trer i kraft umiddelbart. Vi behandler følgende data om deg. Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg:


 • Navn
 • NEpostadresse
 • NTelefonnummer
 • Nbruker-ID
 • NFacebook-bilde
 • NIP-adresser
 • NAdresse
 • NLand
 • NAnnen informasjonskapseldato som kan inneholde personlig identifiserbare data
 • NHENSIKT

Formålet med prosesjonen din personlige data er følgende


Å markedsføre tilbud som presenteres på dette nettstedet og sende nyhetsbrev, hvis du har gitt ditt samtykke. Å behandle henvendelser knyttet til kundestøtte. Analyse av aktiviteter på siden og besøkendes bruk av nettstedet. For å forhindre hackerangrep. Når du bruker nettstedet, samler vi inn personopplysninger fra deg. Du kan ikke bruke nettstedet uten at vi samler inn noen personlige data om deg, som du blir lagt merke til i popup-samtykkeformularet når du besøker nettstedet første gang. Personopplysningene vi samler inn fra er din oppførsel på nettstedet. For eksempel hvilke sider du besøker, når, hvor lenge, og IP-adressen din. IP-adresser samles inn for å overvåke uregelmessige trafikkmønstre og er et viktig verktøy for oss for å forhindre hackerangrep. Videre er vi i stand til å blokkere besøkende hvis deres IP-adresser viser at de befinner seg på et sted med gamblingbegrensninger


Vi behandler bare personopplysningene dine i det omfanget som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor, som dataene blir samlet inn for.


DATAANSVAR OG KONTAKTINFORMASJON


Profilering er definert som "enhver form for automatisk behandling av personopplysninger som består i å bruke personopplysninger til å evaluere bestemte personopplysninger angående personens arbeid, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, geografiske posisjon eller bevegelser." Vi bruker automatiske beslutninger, herunder profilering for å definere målgrupper basert på geografiske steder og interesser. Profileringen skjer basert på at du har uttrykt interesse for pengespill ved å besøke dette nettstedet. Heretter kan du forvente å bli presentert for bannere på andre nettsteder, akkurat som du kan bli presentert for annonser på Facebook og andre sosiale mediekanaler vi bruker for å nå målgruppen (e). Videre vil det bli registrert hvorfra du går inn på dette nettstedet, og den geografiske plasseringen kan påvirke hvordan vi oppretter kampanjer. Vi vil målrette kampanjer mot bestemte geografiske steder i tilfelle vi basert på akkumulerte profildata kan konkludere med at det er stor interesse for vår markedsføring i bestemte byer / områder.


HVOR DINE PERSONLIGE DATA stammer fra


Det registreres når du kommuniserer med oss, enten ved å besøke dette nettstedet direkte eller indirekte. Dette kan være ved å samhandle med Facebook-siden vår eller hvis du har registrert deg på nettstedets adresseliste. Dette kan føre til at du får presentert målrettede markedsføringsannonser. Alle data stammer fra den registrerte. I tilfelle du har samhandlet med vårt merke på Facebook, fungerer Facebook som et mellomledd mellom den registrerte og oss, fordi vi mottar dataene via Facebook. Facebook gir oss ikke personlig identifiserbare data om deg når vi bruker plattformen deres bortsett fra de skisserte personopplysningene i avsnitt 3, med mindre du aktivt kommuniserer med vårt merke på Facebook.


OVERFØRING TIL TREDJE LAND


Vi overfører dine personlige data til mottakere utenfor EU og EØS. Overføringen vil skje til følgende USA-baserte organisasjoner: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd. og Campaign Monitor Ltd. Videre vil en overføring av personopplysninger skje til Innocraft Ltd. som er basert i New Zealand. . EU-kommisjonen har tatt en avgjørelse om sikkerhetsnivået til personopplysninger, og i dette ser det ut til at sikkerhetsnivået i USA ikke er tilstrekkelig. EU-kommisjonen har imidlertid bestemt at organisasjoner basert i USA er 'sikre områder', hvis de har sluttet seg til EU-USA. Privacy Shield-avtale. EU-kommisjonen anser New Zealand som et trygt tredjeland. Vi overfører data til følgende USA-baserte organisasjoner som er en del av Privacy Shield-avtalen:


 • Facebook Ltd.
 • Google Ltd.
 • Microsoft Ltd.
 • SLETTING

SLETTING


Personopplysningene dine lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med mindre annet kreves i samsvar med lovgivningen, herunder særlig regnskapslovens regler for lagring av regnskapsoppføringer i 5 år, så vel som inneværende år. Loggfiler, inkludert IP-adresser, lagres i 5 år før de slettes. Google Analytics-data lagres i 26 måneder før de slettes.

DINE RETTIGHETER


Rett til innsikt (se personopplysninger): Du har rett til å få innsikt i personopplysningene om deg som vi behandler, samt en rekke tilleggsopplysninger. Tilgangen til innsikt må ikke krenke andres rettigheter og frihetsrettigheter. Rett til rettelse: Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg korrigert. Rett til sletting av personopplysninger: I spesielle tilfeller har du rett til å få personopplysninger om deg slettet før den generelle tidslinjen for slettingen skjer. Rett til begrensning av behandlingen: I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å begrense behandlingen, kan vi bare behandle dataene - unntatt lagring - med ditt samtykke, eller hvis lovkrav krever det, eller for å beskytte en person eller viktige offentlige interesser. Rett til å overføre data (dataportabilitet): Når vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke eller en kontrakt og behandlingen skjer automatisk, er dataportabilitet din rett. Denne retten innebærer at du har rett til å få personopplysningene sendt til deg i et strukturert, normalt anvendt og maskinlesbart format som du har rett til å overføre til en annen tjenesteleverandør. Rett til innsigelse: I noen tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan like godt motsette oss behandlingen av dine personlige data mot direkte markedsføring. Rett til å trekke tilbake samtykke: Hvis vi baserer behandlingen vår på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykke til at vi behandler personopplysningene dine helt eller delvis. Tilbakekalling av ditt samtykke vil ikke påvirke legitimiteten til behandlingen vi har utført før tilbaketrekningen av samtykke. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil det først tre i kraft fra øyeblikket av tilbaketrekningen. KLAGE

Hvis du vil klage på behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til USAs DPA, som har følgende kontaktinformasjon:

E-post: info@raveti.com